Going Global 2018 tại Malaysia

Going Global 2018 với chủ đề 'Kết nối toàn cầu, tác động địa phương: Xây dựng kỹ năng, tri thức cho thế kỷ 21 và tạo ảnh hưởng tích cực cho xã hội' sẽ được tổ chức tại Malaysia từ 2-4/5/2018.

Hội đồng Anh mời các nhà lãnh đạo giáo dục đại học nộp đề xuất tham luận cho hội nghị trước ngày 1 tháng 10 năm 2017.

Going Global 2018 sẽ tập trung xoay quanh những thử thách trong tương lai của giáo dục đại học về kỹ năng mới, dịch chuyển xã hội và quốc tế, chứng tỏ hiệu quả tác động, hệ thống giáo dục đại học của tương lai, và hình thức đào tạo.

Vui lòng xem thêm 'Hướng dẫn nộp đề xuất tham luận' (link: http://bit.ly/2wo8DZL) và thông tin chi tiết của hội nghị (link: http://bit.ly/1S6egE3).