Đội ngũ cán bộ chuyên viên

 

Đội ngũ cán bộ chuyên viên của phòng gồm 03 người, trong đó có 01 Tiến Sỹ, 02 Thạc Sỹ. 

TRƯỞNG PHÒNG

TS. Trịnh Quang Khải

Liên hệ:

Phòng 310/A1, UTC

Tel: +84-(0)24-32444439

Mob.: +84-(0) 986913179

Email: khaitq@utc.edu.vn

 

 

CHUYÊN VIÊN

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

Liên hệ:

Phòng 310/A1, UTC

Tel: +84-(0)24-32444439

Email: ngocanh@utc.edu.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn của nhà trường;

- Quản lý, cập nhật website đơn vị;

- Công tác văn thư, lưu trữ;

- Công tác cơ sở vật chất đơn vị. 

 

 

 

CHUYÊN VIÊN

ThS. Nguyễn Phương Ngân

Liên hệ:

Phòng 310/A1, UTC

Tel: +84-(0)24-32444439

Email: phuongngan.nguyen@utc.edu.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất chú trọng bảng xếp hạng phù hợp và các kế hoạch tiếp cận chủ động với các tiêu chí của bảng xếp hạng;

- Phụ trách các công việc của nhóm cộng tác viên;

Liên hệ, trao đổi công việc với các đơn vị ngoài trường; 

- Tổ chức các hoạt động công đoàn, phong trào của đơn vị.