Nhân sự

 

TRƯỞNG PHÒNG

TS. Trịnh Quang Khải

Liên hệ:

Phòng 303/A1, UTC

Tel: +84-(0)24-32444439

Mob.: +84-(0) 986913179

Email: khaitq@utc.edu.vn