Giới thiệu chung

 

PHÒNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

Phòng Nghiên cứu phát triển được thành lập theo Quyết định số 968/QĐ-ĐHGTVT ngày 29/05/2017 của Hiệu trưởng Trường đại học Giao thông vận tải. 

Địa chỉ: Phòng 310 Nhà A1

Điện thoại: +84-(0)24-32444439

Email: dds@utc.edu.vn

Website: dds.utc.edu.vn

Trưởng phòng: TS. Trịnh Quang Khải